Aktualności

 


“Pomogę Ci pięknie mówić”
 

Warsztat kierujemy do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz rodziców dzieci do 6 r.ż.

Rozwój mowy a także terapia logopedyczna to procesy bardzo złożone, w których uczestniczy, wbrew pozorom,całe środowisko otaczające dziecko. Zajęcia logopedyczne będą skuteczne pod warunkiem, że we wzajemnej współpracy spotkają się dziecko, najbliższa rodzinna, logopeda, nauczyciel. Ideałem było by, gdyby w tym zespole znaleźli się także rówieśnicy w klasie, czy grupie przedszkolnej. Najważniejsza jest świadomość tej współpracy i oddziaływań,
które nauczyciel czy rodzić może wdrożyć podczas codziennego bycia z dzieckiem.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, w którym dowiecie się jak przebiega rozwój mowy dziecka do 6r.ż.,jakie odchylenia od normy można zauważyć na danym etapie wychowania i edukacji,jak wspomagać pracę logopedy wykorzystując codzienne ćwiczenia artykulacyjne świadomie, tak by nie utrwalać nieprawidłowości, jak pozytywnie wpływać na rozwój mowy dziecka wykorzystując znane i lubiane dotychczas zabawy i gry.
Przekonasz się, że bez Ciebie terapia logopedyczna dziecka nie ma sensu!

 

Zapraszam
Ilona Poznachowska - logopeda, nauczyciel wych. przedszkolnego, pedagog

 

 koszt 75zł/osobę

 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową lub telefoniczną do 31 marca,
oraz uwzględnić w nich imię i nazwisko uczestnika,

dane zw. z miejscem pracy - nazwa, adres, NIP

 

Wystawiamy faktury VAT