Zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzi Ilona Poznachowska  więcej

  • diagnoza logopedyczna - to badanie prowadzone przez spec. logopedę. Oceniana jest artykulacja - czyli to, w jaki sposób Twoje dziecko wypowiada poszczególne głoski języka polskiego, praksja oralna - czyli to, czy Twoje dziecko potrafi używać narządów mowy (języka, warg, policzków) zgodnie z zamierzeniem, zgryz, anatomia narządów mowy, komunikatywność mowy. Po przeprowadzeniu takiego badania, uzyskasz informację, czy Twoje dziecko mówi prawidłowo, czy ewentualne odchylenia od tzw. normy są rozwojowe i same zanikną, czy jednak potrzebne będzie wspomaganie rozwoju mowy lub terapia logopedyczna. Logopeda na podstawie badania dobierze najlepszą formę terapii logopedycznej.

 

  • terapia logopedyczna - obejmuje szereg ćwiczeń w formie zabawy, odbywających się przy lustrze, na dywanie, na piłce, na dysku balansacyjnym, z wykorzystaniem komputera, mikrofonu, wibratora logopedycznego i innych przyrządów i pomocnych narzędzi. Korygujemy wady wymowy, takie jak seplenienie, kappacyzm, gammacyzm, rotacyzm. Pracujemy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, oligofazją, niepłynnością mowy, jąkaniem wczesnodziecięcym.

 

  • komunikacja wspomagająca i alternatywna - dla dzieci niemówiących i słabo mówiących, dzieci ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami i schorzeniami utrudniającymi mowę werbalną.

 

  • badanie słuchu fonematycznego - to badanie prowadzone przez logopedę. Jeśli Twoje dziecko nie słyszy różnicy pomiędzy podobnie brzmiącymi głoskami, np. koza - kosa, bułka - półka, może wymawiać je nieprawidłowo. Sprawdź to, zanim Twoje dziecko utrwali nieprawidłową wymowę.