Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia prowadzi Ilona Poznachowska więcej

  • badanie lateralizacji - to badanie prowadzone przez logopedę, pedagoga. Oceniana jest stronność ciała, inaczej dominacja półkulowa. Dzięki temu badaniu uzyskasz informację, która półkula mózgu Twojego dziecka dominuje, a zarazem, czy nie jest lewostronne, lub czy jego lateralizacja nie jest skrzyżowana. Pamiętaj, skrzyżowana lateralizacja niesie za sobą szereg utrudnień, m.in. zagrożenie dysleksją rozwojową, a dziecko leworęczne może mieć wolniejszy rozwój mowy. Aby zmniejszać takie utrudnienia warto wspierać funkcję prawej i lewej półkuli mózgu od początku.

 

  • badanie umiejętności rozwojowych dziecka od 2 do 6r.ż. - to badanie prowadzone przez pedagoga, nauczyciela wychowania przedszkolnego. Oceniany jest rozwój dziecka w kilku sferach: rozwój intelektualny, ruchowy, społeczno-emocjonalny. W tym. rozwój mowy, rozwój umiejętności grafomotorycznych, logicznego myślenia.

 

  • wczesna nauka czytania - to zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku od 3r.ż. lub od 2r.ż.(po ocenie rozumienia, koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i wzrokowej). Mózg dziecka rozwija się najszybciej do 6r.ż. Wtedy też, przyswaja ono najszybciej i najwięcej informacji. Warto wykorzystać ten moment, aby w formie zabawy wprowadzić dziecko w świat sylab i wyrazów. Pracujemy metodą symultaniczno-sekwencyjną wg. prof. J. Cieszyńskiej. Metoda ta zakłada naukę czytania poprzez zapamietywanie sylabowe i całościowe (globalne).

 

  • wspieranie umiejętności związanych z gotowością szkolną - to zajęcia kierowane do dzieci, które powinny, a nie osiągnęły jeszcze gotowości szkolnej, lub tych, u których nauczyciele dostrzegli pewne braki w umiejętnościach przedszkolnych i szkolnych. Zajęcia w formie zabawy, polegają na kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych (manualnych) związanych z pisaniem, kreśleniem po śladzie, pisaniem w liniaturze, umiejętności percepcyjnych, koordynacyjnych, słuchowych, matematycznych (logicznego myślenia).